Pokaż panel boczny

Sprawozdanie z realizacji wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

W roku szkolnym 2016/2017 podjęliśmy działania w sprawie wyboru patrona szkoły. Dyrektor ZSU w Rabce, powołał w październiku 2016r. zespół ds. wyboru patrona, którego zadaniem było opracowanie procedur nadania imienia szkole. Procedury zostały zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej w dn. 23 listopada 2016r.

Zgodnie z nimi przystąpiono do działań. Począwszy od grudniowego turnusu dzieci zgłaszały swoich kandydatów na patrona. W grudniu 2016r., styczniu i marcu 2017r., odbywały się głosowania uczniów.

Uczniowie każdej klasy typowali jednego kandydata, który uzyskał największą ilość głosów, w tajnym głosowaniu klasowym. Samorządy klas sporządzały protokoły głosowania
i przekazywały go Zespołowi Koordynującemu. Następnie działania klas skupiały się na gromadzeniu i opracowywaniu materiałów prezentujących sylwetkę kandydata danej klasy. Formy prezentacji były różnorodne w zależności od możliwości oraz wieku uczniów – były to m.in. gazetki ścienne, prace plastyczne (np. rysunki, collage, plakaty, ulepianki), prezentacje multimedialne w programie Power point, recytacje wierszy, scenki dramowe. Efekty swojej pracy uczniowie prezentowali na forum szkoły. Ostatnim etapem turnusowej pracy nad wyłonieniem patrona było głosowanie, w wyniku którego wybrany został jeden kandydat, wskazany przez największą liczbę głosów.

W marcu 2017r. przeprowadzone zostało głosowanie wśród nauczycieli, administracji i obsługi ZSU w Rabce.

Pomimo prawa rodziców do głosowania nie zgłosili oni żadnych propozycji ale byli obecni podczas głosowań uczniów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania i głosujących w poszczególnych miesiącach.

 

Uprawnionych do głosowania

Liczba głosujących

XII.2016

67

58

I.2017

71

55

III.2017

144

119

 

Wykaz wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Lp.

Kandydat

Liczba

1.

Tove Janson

fińska pisarka szwedzkojęzyczna, malarka, ilustratorka i rysowniczka komiksowa, znana najbardziej jako autorka książek o Muminkach. Odznaczona Medalem Hansa Christiana Andersena – międzynarodową nagrodą dla twórców książek dla dzieci.  
Kawaler Orderu Uśmiechu

6

2.

Wanda Chotomska

Poetka, dziennikarka, współpracowniczka czasopism dziecięcych, autorka wielu książek dla dzieci, audycji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy do filmów krótkometrażowych i sztuk teatralnych. Jest laureatką wielu konkursów literackich.

Kawaler Orderu Uśmiechu

15

3.

Astrid Lingren

Szwedzka autorka literatury dziecięcej (Fizia Pończoszanka, Dzieci z Bullerbyn). Została uhonorowana dziesiątkami nagród szwedzkich i międzynarodowych, m.in. medalem Hansa Christiana Andersena, International Book Award UNESCO, a także nagrodą Right Livelihood Award.

Kawaler Orderu Uśmiechu

3

4.

Jakub Błaszczykowski

polski piłkarz. W latach 2010–2014 kapitan reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Europy 2012 i 2016. Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta. Dwukrotny laureat Plebiscytu Piłki Nożnej w kategorii „Piłkarz Roku” w latach 2008 i 2010.

Kawaler Orderu Uśmiechu

42

5.

Św. Jan Paweł II

Papież, poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził każdy kontynent, bywał w miejscach, do których nie docierali wcześniej inni papieże. Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie. 

Kawaler Orderu Uśmiechu

24

6.

Joanne K. Rowling

brytyjska pisarka, autorka serii Harry Potter. Z wykształcenia filolog klasyczny.

Do tej pory na całym świecie sprzedano ponad 400 milionów egzemplarzy książek J.K. Rowling. Ufundowała klinikę neurologii przy Uniwersytecie Edynburskim, przekazując na ten cel 10 mln funtów. 

Kawaler Orderu Uśmiechu

10

7.

Majka Jeżowska

Polska wokalistka, kompozytorka oraz szefowa własnej wytwórni fonograficznej od lat angażuje się w projekty z pomocą potrzebującym dzieciom , także dzieciom z chorobami nowotworowymi. Jest ambasadorem dobrej woli przy UNICEF-ie, ambasadorem organizacji Polish American Youth w Chicago.

Kawaler Orderu Uśmiechu

2

8.

Janusz Korczak

Polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny.
Teoretyk i praktyk wychowania, twórca oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania. Badacz świata dzieci. Był pionierem działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz prekursorem działań na rzecz praw dziecka-człowieka. Założył i prowadził Dom Sierot – dla dzieci żydowskich w Warszawie. Wyprowadzony razem z 200 dziećmi z domu dziecka, zapędzony do wagonów i wywieziony do hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince, gdzie został zamordowany.

Kawaler Orderu Uśmiechu

16

9.

Robert Lewandowski
Polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Polski, której jest kapitanem. Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta. Uczestnik Mistrzostw Europy 2012 i 2016.

Ambasador dobrej woli UNICEF.

Kawaler Orderu Uśmiechu

13

10.

Maria Kownacka
 Polska pisarka, tłumaczka z języka rosyjskiego, autorka "Dziennika Dziecięcego" redagowanego w czasie powstania warszawskiego, sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych dla dzieci. Współpracowała z czasopismem "Płomyk", .
W ciągu swego życia napisała ponad sześćdziesiąt książek dla dzieci. Tworzyła baśnie i opowiadania, pisała sztuki teatralne, zwłaszcza dla teatrów kukiełkowych, otwierała przed nimi księgę ojczystej przyrody, ukazując jej piękno i ucząc miłości do ziemi ojczystej, którą sama bardzo kochała.

Była wielkim przyjacielem dzieci, nie tylko w twórczości literackiej, ale również w życiu codziennym.

Kawaler Orderu Uśmiechu

0

11.

Irena Sendlerowa
Polska działaczka społeczna i charytatywna, członkini PPS i kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom („Żegoty”). Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego. Podczas II WŚ uratowała 2 500 dzieci żydowskich, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach, w sierocińcach oraz klasztorach.

Kawaler Orderu Uśmiechu

26

12.

Maria Konopnicka
Najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyczka, publicystka, tłumaczka. W swoich wierszykach odkrywa przed dziećmi świat wiejskiej przyrody, lasy, w których żyją dzikie zwierzęta.

4

13.

Kawalerowie Orderu Uśmiechu
to ludzie, którzy reprezentują rożne zawody, poglądy polityczne, religie, kolor skóry. Łączy ich wszystkich idea czynienia dobra słabszym, bezbronnym. Czynienia dobra poprzez dzielenie się tym co mają: sercem, wiedzą, umiejętnościami, talentami, dobrami materialnymi.
Kawaler Orderu Uśmiechu

62

14.

Joachim Buchwald

specjalista chirurgii klatki piersiowej, dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce. Dzięki jego staraniom wybudowaną nowoczesna siedzibę IGiChP. W kompleksie znajduje się  Klinika Bronchologii i Mukowiscydozy, oraz nowoczesne zaplecze diagnostyczne.

Kawaler Orderu Uśmiechu

3

15.

Józef Mateja

Dyrektor PP „Uzdrowiska-Rabka”. Z jego inicjatywy powstał budynek naszej szkoły. Kawaler Orderu Uśmiechu.
Członek Kapituły Orderu Uśmiechu.

6

 

W głosowaniu największą  liczbę głosów otrzymali Kawalerowie Orderu Uśmiechu – 62 głosy. Biorąc pod uwagę, iż większość z 15 kandydatów to osoby uhonorowane tym szlachetnym, dziecięcym odznaczeniem można uznać, iż wszyscy kandydaci zostali docenieni.

 

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load