Pokaż panel boczny

Plan  działań szkoły związanych z nadaniem imienia kawalerów orderu uśmiechu szkole podstawowej w zespole szkół uzdrowiskowych w Rabce W ROKU SZKOLNYM 2017/2018      

   

L.p.

Działania

Termin

Odpowiedzialni

1.

Spotkania z całą społecznością uczniowską mające na celu zapoznanie z prawami dziecka oraz ideą Orderu Uśmiechu.

 

W każdym miesiącu

(turnusie)

Dyrektor

2.

Współpraca z Burmistrzem Miasta Rabka Zdrój oraz Komitetem Organizacyjnym Światowego Zlotu Kawalerów Orderu Uśmiechu z okazji 50–lecia Orderu Uśmiechu od 1 do 3 czerwca 2017r. w Rabce Zdrój.

Terminy spotkań wyznaczone przez Komitet

Dyrektor

3.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej przybliżającej postaci Kawalerów Orderu Uśmiechu pt. „Słoneczni ludzie”.

 

Wrzesień 2017

Marta Jasek

4.

Współpraca ze szkołami noszącymi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu w ramach organizowanych konkursów i imprez.

Kalendarz imprez

Według kalendarza imprez

5.

Przedstawienie uczniom efektów działań zmierzających do  nadania naszej szkole imienia - wykorzystanie prezentacji multimedialnej „Słoneczni ludzie”.

W każdym miesiącu

(turnusie)

Wicedyrektor

6.

Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.

Listopad 2017

 

Marta Woźniak

7.

Popularyzacja działalności Kawalerów Orderu Uśmiechu na lekcjach z wychowawcą oraz na zajęciach wychowawczych
w ramach działalności Pozalekcyjnego Zespołu Zajęć Wychowawczych.

W każdym miesiącu

(turnusie)

Wychowawcy klas, wychowawcy PZZW

8.

Organizowanie spotkań całej społeczności uczniowskiej
z Kawalerami Orderu Uśmiechu z Rabki-Zdrój.

 

W każdym miesiącu

(turnusie)

Dyrektor

9.

Promowanie działań na stronie internetowej szkoły, gazetkach okolicznościowych oraz mediach lokalnych.

 

W każdym miesiącu

(turnusie)

Zespół

10.

Zorganizowanie na terenie szkoły działań w ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

20 listopad 2018

Zespół

11.

Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Projekt Sztandaru Szkoły”.

 

Listopad – styczeń 2018

Zespół

12.

Zaproszenie Burmistrza Miasta, darczyńców szkoły - fundatorów sztandaru na „Jasełka” oraz uroczyste spotkanie.

Styczeń 2018

Grażyna Rapacz, Lucyna Ponicka, Monika Widzisz

13.

Zlecenie wykonania sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej, okolicznościowych odznak, itp. odpowiednim firmom.

Styczeń 2018

Dyrektor

14.

Ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Marszałka Województwa Małopolskiego „Chcę być taki jak On, chcę być taka jak Ona”.

Luty- kwiecień 2018

Zespół

15.

Opracowanie ceremoniału szkoły.

Kwiecień 2018

Dyrektor

Zespół

16.

Przygotowanie ściany patrona oraz gabloty do przechowywania sztandaru.

 

Maj 2018

Dyrektor

Zespół

17.

Sporządzenie scenariusza przebiegu uroczystości nadania imienia szkole w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Światowego Zlotu Kawalerów Orderu Uśmiechu z okazji
50– lecia Orderu Uśmiechu od 01 do 03 czerwca 2017r. w Rabce Zdrój.

Maj 2018

Dyrektor

Zespół

18.

Wykonanie zaproszeń dla przedstawicieli władz i zaproszonych gości.

Maj 2018

Zespół

19.

Przygotowanie dekoracji na uroczystość nadania imienia szkole oraz przygotowanie szkoły.

Maj 2018

Zespół

20.

Uroczyste nadanie imienia szkole połączone z obchodami 50-lecia Orderu Uśmiechu i Światowym Zlotem Kawalerów Orderu Uśmiechu:

Część artystyczna

Spotkanie z Kawalerami Orderu Uśmiechu

Udział w uroczystościach miejskich

Poświęcenie sztandaru

Wmurowanie pamiątkowej tablicy.

2 czerwiec 2018

Dyrektor

 

Zespół powołany Zarządzeniem Nr 20/2017 Dyrektora ZSU w Rabce w składzie:

  • Halina Skawska
  • Marta Jasek
  • Katarzyna Woszek – Pociecha
  • Jadwiga Hadwiczak
  • Ewa Kapustka

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load