Pokaż panel boczny

17 czerwca 2018 roku nastąpiło oficjalne nadanie Szkole Podstawowej w Rabce-Zdroju wchodzącej w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.30 Mszą św. w kościele parafialnym św. Teresy w Rabce-Zdroju, której przewodniczył ks. biskup Antoni Długosz. Uczestniczyli w niej uczniowie, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, a przede wszystkim Kawalerowie Orderu Uśmiechu, przebywający w Rabce, w ramach obchodów 50-lecia Orderu Uśmiechu.

Zaproszenie na oficjalne nadanie imienia KOU

Zaproszenie na oficjalne nadanie imienia KOU

Zaproszenie na oficjalne nadanie imienia KOU

Galeria dostępna - tutaj.

Podczas mszy biskup poświęcił nowy sztandar szkoły.

Galeria dostępna - tutaj.

Wystawione relikwie świętych Kawalerów Orderu Uśmiechu: Świętego Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty, były ważnym aspektem tej podniosłej uroczystości.

Na koniec Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu odznaczył biskupa Antoniego Długosza Odznaką Honorową za Zasługi w Ochronie Praw Dziecka Infantis Dignitatis Defensori, a z okazji imienin wszyscy odśpiewali jego ekscelencji głośne „Sto lat”.

Galeria dostępna - tutaj.

Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole ZSU przy ul. Słowackiego 10. Nastąpiło tu odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie imienia szkole przez honorowych gości: Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - Marszałka Grzegorza Lipca, Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznika Praw Dziecka - Ministra Marka Michalaka, którzy zaprosili do tej ceremonii dzieci. Ksiądz Piotr Sadkiewicz – KOU poświęcił tablicę pamiątkową, której fundatorem i darczyńcą jest pan Marian Zając.

Galeria dostępna - tutaj.

Uroczystej chwili towarzyszył zespół dziecięcy „Majeranki”, który  swą góralską muzyką zaprosił gości do pięknie przystrojonej auli. Kierownik artystyczny zespołu pani Dorota Majerczyk prowadziła dalszą część ceremonii.  

Z udziałem  pocztu flagowego oraz pocztu sztandarowego harcerzy odśpiewano hymn państwowy.

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego dwa dni przed uroczystością, Honorowego Obywatela Rabki, autora herbu Rabki -  pana Jerzego Koleckiego – pierwszego rabczańskiego Kawalera Orderu Uśmiechu.                                                          

Przybyłych gości powitał dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych pan Krystian Mordarski, a wśród nich:

 • Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - Marszałka Grzegorza Lipca;
 • Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznika Praw Dziecka - Ministra Marka Michalaka;
 • Kawalerów Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu: Irene Fahle (Niemcy), księdza Piotra Sadkiewicza (Polska), Annę Marię Wesołowską (Polska), Alicję Binert (Białoruś), Beatę Sobocińską (Polska), Dorotę Zawadzką (Polska), Batię Gilad (Izrael), Eugeniusza Wiecha (Polska), Ewę Chrobak-Szota (Polska), Gretę Lemanaite-Deprati (Litwa), Józefa Mateję (Polska), Mariana Kuliga (Polska), Adila Abdel Aati (Sudan);
 • Przewodniczącą Komisji Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Województwa Małopolskiego - Barbarę Dziwisz;
 • Wiceburmistrza Urzędu Miasta Rabka-Zdrój – Roberta Wójciaka;
 • Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego – Dariusza Styrnę, wraz z zespołem ds. szkolnictwa pod kierownictwem Anny Grzegórzko-Piętak;
 • Radnego powiatowego – Marka Szarawarskiego;
 • Osoby związane ze szkołą i jej historią - byłych dyrektorów i pracowników;
 • Dyrektorów szkół sanatoryjnych, szkół z gminy Rabka-Zdrój oraz szkół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Galeria dostępna - tutaj.

Pani wicedyrektor szkoły - Marta Woźniak, przedstawiła podjęte działania w celu nadania imienia szkole, podkreśliła ogrom pracy jaką wykonali uczniowie szkoły sanatoryjnej. W prezentacji multimedialnej można było zobaczyć zdjęcia  dokumentujące poszczególne etapy działań oraz efekty pracy uczniów i pedagogów.

Galeria dostępna - tutaj.

Pan Marek Michalak odczytał zgodę Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu na nadanie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkole Podstawowej  w ZSU. Uchwałę o nadaniu imienia szkole odczytał również Marszałek Województwa Małopolskiego i przekazał dyrektorowi sztandar - symbol wspólnych dążeń społeczności szkolnej dla dobra dzieci.

Dyrektor szkoły – Krystian Mordarski przyjmując sztandar zapewnił, że będzie on symbolem wartości, które są fundamentem pracy wychowawczej szkoły oraz dzieła wychowania młodego pokolenia.

Następnie zwrócił się do uczniów:

„Przekazuję sztandar w wasze ręce – niech będzie on symbolem godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru”.

Przedstawiciele szkoły (uczniowie, nauczyciel, wychowawca) złożyli ślubowanie na sztandar.

Galeria dostępna - tutaj.

Dla upamiętnienia tych ważnych wydarzeń gwoździe do drzewca sztandaru wbili:      

 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Grzegorz Lipiec, (w imieniu Marszałka Jacka Krupy)
 • Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznika Praw Dziecka, Minister Marek Michalak,
 • proboszcz parafii św. Teresy – ksiądz Dariusz Pacula (w imieniu księdza biskupa Antoniego Długosza),
 • Beata Cholewa wizytator, przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty
  (w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty pani Barbary Nowak).

Galeria dostępna - tutaj.

Podczas uroczystości Marek Michalak odznaczył medalem Rzecznika Praw Dziecka Miasto Rabka-Zdrój - Miasto Dzieci Świata – odznaczenie odebrał wiceburmistrz Robert Wójciak. Drugi medal wręczył Państwu Wandzie i Eugeniuszowi Wiecha z Rabkolandu, w którym mieści się Muzeum Orderu Uśmiechu.

Galeria dostępna - tutaj.

Ważną częścią uroczystości było ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Niosący radość dzieciom – Kawalerowie Orderu Uśmiechu”, organizowanego przez szkołę pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

Jury artystów-plastyków w składzie: Ewa Łaczek-Daleki, Ewa Maria Piechota i Jan Kolecki oceniło 96 prac plastycznych, które spłynęły z 17 placówek oświatowych z całej Polski.  Przy wyborze prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, kreatywne rozwiązania, a także samodzielność oraz staranność wykonania.

Jury - nauczycieli języka polskiego w składzie: Ewa Kotarba, Bożena Ptaszek, Katarzyna Woszek-Pociecha oceniło 12 utworów literackich.

Decyzją Komisji przyznano miejsca i wyróżnienia: w  kategoriach wiekowych kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII, II-III gimnazjum, kl. I-III liceum.

Galeria dostępna - tutaj.

Część artystyczną tego wydarzenia uświetniły występy zespołów: „Triolki” pod opieką państwa Burcanów oraz „Majeranki” prowadzone przez panią Dorotę Majerczyk.

Galeria dostępna - tutaj.

Głos zabrali również zaproszeni goście mówiąc o swoich refleksjach, doświadczeniach i współpracy z naszą szkołą. Na zakończenie Dyrektor Zespołu Szkół Uzdrowiskowych Krystian Mordarski podziękował darczyńcom wspierającym szkołę i wszystkim obecnym za udział w uroczystości oraz zaprosił gości do zwiedzenia budynku szkoły, obejrzenia okolicznościowych wystaw, złożenia wpisów w szkolnej kronice oraz na poczęstunek.

Galeria dostępna - tutaj.

Od 17 czerwca 2018 roku Szkoła Podstawowa w Rabce-Zdroju weszła do rodziny szkół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load