Pokaż panel boczny

ZESPÓŁ POZALEKCYJNY ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH PRZY "UZDROWISKO-RABKA" S.A

Zespół Zajęć Pozalekcyjnych stanowi integralną część Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce. Organizacja pracy w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych dostosowana jest do schorzeń leczonych w "Uzdrowisko-Rabka" S.A. (m.in. kardiologia, cukrzyca, otyłość, astma, alergie). Główny nacisk kładzie się na realizację zadań związanych z:

 • prawidłowym procesem adaptacji dzieci do nowych warunków,
 • poznaniem środowiska lokalnego-tradycje i kultura regionu gorczańskiego i podhalańskiego,
 • aktywnym wypoczynkiem w formie spacerów, wycieczek pieszych i autokarowych, gier i zabaw sportowych,
 • organizacją i udziałem w apelach, akademiach, konkursach na terenie szkoły i poza nią.

Działania Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych wychodzą poza obręb szkoły. Wychowankowie mają możliwość  uczestniczenia w imprezach i konkursach organizowanych na terenie miasta i województwa. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzona jest harcerska drużyna "Nieprzetartego Szlaku". Uczestniczenie dzieci w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych przyczynia się do osiągania przez nie sukcesów, wzmacnia poczucie własnej wartości, a dla wychowawców jest satysfakcją z dobrze wykonanej pracy na rzecz wychowanka.          

ARTETERAPIA 
Arteterapia jako jedna z form terapii zajęciowej realizowana jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. Istotą zajęć jest stworzenie dziecku optymalnych warunków do zdobywania nowych doświadczeń poprzez wprowadzenie nowych technik, wzorów, materiałów, a także wspomaganie w rozwoju samodzielnej i swobodnej twórczości. Zajęcia wspomagają proces leczenia, wspierają indywidualny rozwój dziecka, aktywizują do aktywnego uczestnictwa w procesie rewalidacji. Techniki najczęściej stosowane w arteterapii to: rysunek, malowanie pędzlem lub palcami, modelowanie w glinie, plastelinie, masie solnej, dequpage, collage (m.in. z wykorzystaniem materiału przyrodniczego). Współpracujemy z twórcami ludowymi m.in. panią Ewą Piechotą i panią Małgorzatą Czyszczoń, gdzie pod czujnym okiem fachowców dzieci odkrywają tajniki pergamano oraz rozwijają wyobraźnię zestawu kreatywnego. 
Zajęcia pochłaniają uwagę dziecka odrywając jego myśli od sytuacji trudnych, choroby, pozwalają na odreagowanie wewnętrznych napięć, lęków. Wspólnie wykonane prace uczą współdziałania i przekonują, że kontakt z drugim człowiekiem może dostarczyć przyjemnych wrażeń. Wychowawca prowadzący zajęcia zawsze ma na uwadze możliwości i zainteresowania wychowanka. Zajęcia pozwalają dziecku na wyrażenie siebie, swoich uczuć i fantazji, a także uwierzyć w swoje możliwości twórcze i przeżywać radość z efektów własnej pracy.  
Nasi wychowankowie są częstymi gośćmi "Galerii pod Aniołem", w której często odbywają się wystawy z zakresu różnych technik plastycznych, jak również biorą udział w licznych konkursach plastycznych na terenie naszego ośrodka, regionu, kraju. 

BIBLIOTERAPIA
Terapia poprzez kontakt z książką prowadzona jest w naszej szkole na zajęciach pozalekcyjnych i w bibliotece szkolnej. Biblioterapia opiera się głównie na wykorzystaniu terapeutycznych wartości szeroko rozumianej literatury. Stosowanie jej przyczynia się do łagodzenia lub likwidowania takich stanów psychicznych jak: lęk, osamotnienie, apatia, agresja. Czytanie jako jeden z podstawowych elementów procesu biblioterapeutycznego prowadzi do istotnych zmian w procesie leczniczym i wychowawczym.  Prawidłowo przebiegający proces biblioterapii ma na celu wykrywanie i diagnozowanie oraz stymulowanie potrzeb i uzdolnień dzieci chorych, ale także zdrowych, nie mogących poradzić sobie z różnymi sytuacjami i problemami życiowymi. Organizując zajęcia zawsze bierzemy pod uwagę: stan psychiczny dziecka, jego możliwości percepcyjne i zainteresowania.
W naszej szkole znajduje się biblioteka z bogatym księgozbiorem i pracownią multimedialną. Dzieci chętnie wypożyczają bajki, baśnie, książki przygodowe, ale najchętniej korzystają z komputerów, gdzie mogą  poszukać  wiadomości  na różne tematy, poznać programy edukacyjne i mile spędzić czas. Oprócz typowej biblioterapii prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem bajki terapeutycznej, dzieci mają tam możliwość utożsamiania się z bohaterem, mogą w prosty sposób odnieść się do sytuacji trudnej bądź konfliktowej. 
Wychowankowie w wieku szkolnym uczestniczą w zajęciach teatralnych, konkursach czytelniczych, inscenizacjach, imprezach kulturalno–rozrywkowych, gdzie mogą odkrywać swoje talenty aktorskie i recytatorskie. Pozytywnym efektem tych działań jest przełamanie onieśmielenia oraz samoakceptacja swojej osoby. Zapoznajemy uczniów-pacjetnów z legendami, podaniami i historią naszego regionu. 

GRY I ZABAWY RUCHOWE
Zabawy i gry ruchowe stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych dzieci i młodzieży. Wpływają na fizyczną, psychiczną i umysłową stronę osobowości. Rozwijają cechy motoryczne, podnoszą wydolność wysiłkową, sprzyjają odreagowaniu negatywnych emocji, dostarczają wiele radości. Ćwiczenia i metody prowadzenia zajęć dobiera się w zależności od rodzaju i złożoności zaburzeń oraz wieku dziecka. W czasie ćwiczeń przestrzega się zasad higieny psychicznej, uważnie stopniuje wysiłek uczniów, nie dopuszcza się do zmęczenia, znużenia i przykrych przeżyć. Stwarzamy atmosferę pogody, budzenia wiary we własne siły, mobilizujemy dziecko do przezwyciężania trudności.
Od roku 2002 dzieci przebywające na leczeniu mają możliwość uczestnictwa w Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod patronatem Roberta Korzeniowskiego w takich konkurencjach jak: tenis stołowy, "dwa ognie", siatkówka, pływanie, turniej zręcznościowy dla najmłodszych, konkurencje sportowe na terenie stadionu miejskiego. Wychowankowie zdobywają  liczne medale oraz pamiątkowe kartki, przełamują swoje słabości oraz uczą się  zasad zdrowej rywalizacji.

MUZYKOTERAPIA 
Zajęcia jakie prowadzimy związane są z muzyką, która ma działanie terapeutyczne. Odbywa się to poprzez słuchanie i poznawanie utworów muzycznych, muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów, ruch i taniec przy muzyce, śpiew oraz różne zabawy i ćwiczenia relaksacyjne. Uczymy piosenek, bo wspólny śpiew pomaga zapomnieć o uczuciu osamotnienia i tęsknoty. Dużym zainteresowaniem cieszy się wizualizacja, która sprzyjają odreagowaniu napięć psychofizycznych dzieci i młodzieży, odprężeniu oraz przyczynia się do integrowania grupy. 
W każdym turnusie prowadzimy konkursy (np. "Mikrofon dla wszystkich”, "Wygraj sukces”, "Mam Talent”) przełamując strach i onieśmielenie dzieci przed występami publicznymi. Talenty muzyczne (i nie tylko) mają szansę zaprezentowania się w naszej placówce szerszemu gronu publiczności na akademiach szkolnych i uroczystościach okolicznościowych. 

SPACERY I WYCIECZKI 
Rabka jest idealnym miejscem dla rozwoju turystyki i czynnego wypoczynku, ze względu na jej usytuowanie w kotlinie Gorców i Beskidu Wyspowego. Pobliskie wzniesienia Bani, Grzebienia czy Krzywonia stanowią idealną trasę na spacery. Dalsze wycieczki o wzrastającej proporcjonalnie skali trudności, to trasy na Maciejową, Piątkową, czy  Stare Wierchy. Dzieciom spacerującym po nich dostarczają niezapomnianych wrażeń i emocji. Organizowane  piesze wycieczki w grupach są dostosowane do możliwości wysiłkowych dzieci, jak również schorzeń, z którymi przyjeżdżają do naszej placówki. Ponadto mają one na uwadze poznanie środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego. Są realizowane za pośrednictwem obserwacji, jak również poprzez zbieranie konkretnych materiałów. 

   

Poprzez wycieczki w góry młodzież  ma możliwość zdobycia najbardziej popularnych odznak turystycznych. Do najczęściej odwiedzanych przez nas miejsc jest najbliższa nam góra Bania i Grzebień, następnie góra Krzywoń z jej atrakcyjną ścieżką ekologiczno-edukacyjną, gdzie pacjenci zdobywają wiedzę na temat różnorodności lasów, jego ochrony, flory i fauny, uczestniczą też w "Rydzobraniu”, biorą udział w wielu konkursach przyrodniczych. 
Nad bezpieczeństwem pieszych wędrówek czuwają ratownicy ze stacji ratunkowej Grupy Podhalańskiej GOPR, która swoją bazę posiada w Rabce. Wychowankowie mają możliwość zapoznać się z działalnością ratowników górskich podczas prelekcji, które odbywają się w centrali GP GOPR. Szkoła uczestniczy w programie "BEZPIECZNIE W GÓRACH”, w ramach którego wychowankowie mają możliwość sprawdzić się na ściance wspinaczkowej, pojeździć na quadach, zapoznać się ze sprzętem używanym przez ratowników w górach latem i zimą, poznać zasady pierwszej pomocy oraz zasady poruszania się w górach. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem dając wiele frajdy oraz wiedzy praktycznej. 
                                            

Organizujemy również wycieczki wyjazdowe do Zakopanego oraz w Pieniny. Pod czujnym okiem przewodnika wychowankowie poznają najciekawsze zakątki regionu, florę  faunę, zabytki oraz najciekawsze atrakcje (m.in. spływ Dunajcem, kościółek w Dębnie, rejs po Jeziorze Czorsztyńskim, Wąwóz Homole, zamek w Niedzicy, skocznię narciarską, Muzeum Tatrzańskie, Krzeptówki, Bacówkę). 
W realizowaniu podstawowego celu pobytu dziecka w naszej placówce czyli leczenia klimatycznego znaczną część zajęć przeprowadza się na świeżym powietrzu w formie spacerów. Aby zwiększyć ich atrakcyjność łączymy je z ciekawostkami związanymi z życiem kulturowym naszego miasta, jego historią i kulturą, np.: wyjście do Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, pracowni garncarskiej pana Adama Kościelniaka, gdzie dzieci mają możliwość samodzielnego toczenia gliny na kole garncarskim, imprezami w Muszli Koncertowej. Spacerujemy po deptaku, parku zdrojowym /w którym znajduje się ścieżka zdrowia o długości 350 metrów z 12 stacjami do ćwiczeń/. Chodzimy do miasteczka ruchu komunikacyjnego, na place zabaw oraz do parku jordanowskiego dla najmłodszych. Dzieci pod czujnym okiem wychowawców korzystają z urządzeń rekreacyjnych typu Herkules, rozwijają swoją sprawność fizyczną i przestrzegając przy tym zasad bezpieczeństwa.

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE 
Zajęcia prowadzone przez wychowawców poszczególnych grup w każdym turnusie przynajmniej dwa razy w tygodniu. Zajęcia te ułatwiają wzajemne poznanie się, przełamują onieśmielenie, skłaniają do aktywności wszystkich uczniów, wpływają na budowanie klimatu zaufania i otwartości, wzmacniają poczucie własnej wartości, podpowiadają jak radzić sobie ze stresem. Ćwiczenia grupowe uczą rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i odpowiedzialności. Dzięki tym ćwiczeniom i zabawom wychowawca odkrywa prywatne oblicze dziecka /każdego z osobna/, zauważa bogactwo jego osobowości i lepiej rozumie trudności z którymi dziecko się boryka. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się gry i zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Zajęcia wyzwalają wiele radości, uczą odpowiedzialności za innych i przynależności do grupy. 

Od 2012 roku realizujemy program Szkoły Promującej Zdrowie, który ma na celu łagodzić  negatywne skutki adaptacji do nowego środowiska jakim jest sanatorium. Poprzez zajęcia staramy się nawiązywać relacje wychowawca–wychowanek, integrować  grupę rówieśniczą, uczyć tolerancji, poczucia akceptacji,, wzmocnienia samooceny, zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Poruszamy tematy z zakresu profilaktyki uzależnień, empatii rozwiązywaniu konfliktów, zasad prawidłowej komunikacji oraz zasad mówienia NIE. W ramach tego programu rozszerzyliśmy temat o zagadnienie zdrowego odżywiania /czy wszystko co jem jest zdrowe?/ i zdrowego stylu życia.

POZALEKCYJNY ZESPÓŁ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH PRZY INSTYTUCIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Zespół Zajęć Pozalekcyjnych stanowi integralną część Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.
Organizacja pracy w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych dostosowana jest do schorzeń leczonych w poszczególnych Klinikach.

 • Klinika Alergologii i Pneumonologii.
 • Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy.
 • Klinika Pneumonologii.
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej.
 • Odział laryngologii.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są zajęcia dostosowane do poziomu wydolności wysiłkowej pacjentów. Mają one bogatą ofertę terapii zajęciowej m.in. arteterapia, elementy muzykoterapii, biblioterapia i inne.

Prowadzone są koła zainteresowań m.in.

 • Koło prozdrowotne
 • Koło rękodzieła artystycznego
 • Koło czytelnicze
 • Koło wiedzy o Unii Europejskiej
 • Koło ekologiczne z elementami edukacji regionalnej
 • Koło filatelistyczne
 • Koło gier logicznych
 • Koło regionalne
 • Koło literackie z wykorzystaniem komputera
 • Koło origami
 • Koło plastyczne
 • Koło edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania.

Działania Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych wychodzą poza obręb Szkoły. Wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w imprezach i konkursach organizowanych na terenie miasta, województwa, Polski.

Zespół Zajęć pozalekcyjnych współpracuje z:

 • Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą
 • Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową.
 • Przedszkolem Specjalnym w Rabce Zdrój.

Uczestniczenie dzieci w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych przyczynia się do osiągania przez nie sukcesów, wzmacnia poczucie własnej wartości, a dla pedagogów są satysfakcją z dobrze wykonanej pracy.

 

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load