Zmień
Kontrast

O placówce

Misja szkoły

BEZPIECZNA SZKOŁA:

 • wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej;
 • przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia;
 • szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY:

 • Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły
 • Stworzenie warunków funkcjonowania szkoły wolnej od zagrożeń
 • Wspomaganie procesu leczenia
 • Stworzenie warunków umożliwiających kontynuowanie nauki dziecku przebywającemu na leczeniu
 • Stworzenie warunków zwiększających szanse edukacyjne uczniów
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zapewnienie różnorodnej formy zajęć wychowawczo – terapeutycznych oraz do udziału w społecznych programach realizowanych w szkole
 • Propagowanie wartości patriotycznych
 • Promocja wartości prozdrowotnych.