Pokaż panel boczny

BEZPIECZNA SZKOŁA:

 • wspomaga proces leczenia, zapewnia opiekę, rozwija zainteresowania i samorządność uczniów, umożliwia kontynuowanie nauki w trakcie leczenia i po powrocie do szkoły macierzystej;
 • przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego oraz dba o dobrą organizację pracy uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne wyposażenie w środki dydaktyczne na miarę trzeciego tysiąclecia;
 • szkoła jest miejscem sukcesu i integracji wszystkich podmiotów.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY:

 • Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły
 • Stworzenie warunków funkcjonowania szkoły wolnej od zagrożeń
 • Wspomaganie procesu leczenia
 • Stworzenie warunków umożliwiających kontynuowanie nauki dziecku przebywającemu na leczeniu
 • Stworzenie warunków zwiększających szanse edukacyjne uczniów
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zapewnienie różnorodnej formy zajęć wychowawczo – terapeutycznych oraz do udziału w społecznych programach realizowanych w szkole
 • Propagowanie wartości patriotycznych
 • Promocja wartości prozdrowotnych.

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load