Zmień
Kontrast

O placówce

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ  UZDROWISKOWYCH  W  RABCE  

mgr Krystian Mordarski

Wykształcenie: wyższe magisterskie kierunek: historia

 • Studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie
 • Studium Nauczycielskie: specjalność nauczanie początkowe
 • Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej
 • Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą

 Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 

WICEDYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ  UZDROWISKOWYCH  W  RABCE  

dr Sylwia Koperniak

Wykształcenie: stopień naukowy doktora nauk biologicznych 
                              wyższe magisterskie kierunek: biologia

 • Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki terapeutycznej (leczniczej)
 • Studia podyplomowe w zakresie chemii
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą

 Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 

WICEDYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ  UZDROWISKOWYCH  W  RABCE  

mgr Marta Woźniak

Wykształcenie: wyższe magisterskie kierunek: filologia polska

 • Studia podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzanie oświatą
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany


KIEROWNIK ZESPOŁU POZALEKCYJNEGO ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH 

mgr Katarzyna Kosek-Kapłon

Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalność:
pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej

 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
 • Studium Nauczycielskie: nauczyciel przedszkola

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 

KIEROWNIK ZESPOŁU POZALEKCYJNEGO ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH  

mgr Halina Skawska

Wykształcenie: wyższe magisterskie kierunek: pedagogika specjalność pedagogika
specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej

 • Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnego kierowania i zarządzania szkołą
 • Studium Nauczycielskie: nauczyciel przedszkola
 • Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej
 • Studia podyplomowe w zakresie Menedżer Ekonomii Społecznej

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

 

NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY
ZESPOŁU POZALEKCYJNEGO ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

 1. Cholewa Lucyna
 2. Czyszczoń Beata
 3. Dudzik-Sienko Izabela
 4. Gawron Lidia
 5. Górska Wioletta
 6. Hadwiczak Jadwiga
 7. Janowiec Barbara
 8. Kamińska Beata
 9. Kapłon Agata
 10. Kapustka Ewa
 11. Kierzyk Ewa
 12. Kosek-Kapłon Katarzyna
 13. Kubik  Bożena
 14. Langer Maciej
 15. Maciejewska Ewa
 16. Nuciak Alicja
 17. Obłąk Danuta
 18. Pawlik Marta
 19. Pękala Alina
 20. Pistoia Katarzyna
 21. Płoskonka Małgorzata
 22. Rapacz Grażyna
 23. Rapacz Urszula
 24. Sieńko Renata
 25. Skawska Halina
 26. Smoleń Beata
 27. Szczurkowska Halina
 28. Tobu Teresa
 29. Tuszyńska Urszula
 30. Waśko Jadwiga
 31. Widzisz Monika
 32. Witkowska Krystyna
 33. Worwa Małgorzata