Pokaż panel boczny

Zespół  Szkół  Uzdrowiskowych  powstał  1.09.2005r.  w  wyniku  połączenia   dwóch  szkół:  Zespołu  Szkół  Specjalnych w Dziecięcym  Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym Rodziny Kolejowej w  Rabce Zdrój    Historia Zespołu Szkół Specjalnych w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Rodziny Kolejowej w Rabce Zdrój  i Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy "Uzdrowisko - Rabka" S.A. w Rabce Zdrój  HISTORIA Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rabce Zdrój.

Od 1.09.2008 roku, na mocy uchwały nr XIX/286/08 Sejmiku Małopolskiego z dnia 26.05.08 włączono także do Zespołu Szkół Uzdrowiskowych Liceum Ogólnokształcące, funkcjonujące dotychczas w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. prof. Macieja Leona Jakubowskiego przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. prof. Jana Rudnika 3b. Zgodnie z tą uchwałą zlikwidowano z dniem 31.08.2008r.  Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, a uczniom zlikwidowanych szkół zapewniono kontynuowanie nauki w strukturze Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.

 Poprzednie strony internetowe: 
 http://zsurabka.pl/oldsite                                                                                                           
 http://zsurabka.pl/oldsite/liceumwppu/index.html/.

Główna siedziba Zespołu zlokalizowana  jest  w  nowoczesnym, dobrze wyposażonym  budynku przy ul. Słowackiego 10, a siedziba Liceum Ogólnokształcącego mieści się dalej w budynku przy  IGiCHP ul. prof. Jana Rudnika 3b.
Szkoła  połączona  jest  przewiązką  z  oddziałami  "Uzdrowiska - Rabka".  Zajmuje  39 pomieszczeń (klasy  lekcyjne, świetlice,  biblioteka,  gabinety,  pomieszczenia  administracji  i  pomieszczenia  gospodarcze).  Obiekt  usytuowany  jest  w  malowniczej  okolicy u  podnóża  góry  Bania.

Uczniami szkoły są pacjenci, przyjeżdżający do Rabki po zdrowie z całej Polski, a leczenie ich odbywa się w sanatoriach "Uzdrowisko Rabka" S.A. oraz Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. 

W skład Zespołu wchodzą:

  • Szkoła  Podstawowa Specjalna
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych.

 

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load