Zmień
Kontrast

Spotkanie ze Strażą Miejską

 

Spotkanie ze Strażą Miejską

W dniu 10 stycznia w LO odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej panem Kazimierzem Zapałą, podczas którego młodzież została zapoznana z różnymi zagrożeniami, z jakimi może spotkać się podczas feryjnego wypoczynku oraz skutkami prawnymi nieodpowiedzialnego zachowania się.