Zmień
Kontrast

„Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach"

 
W ramach kampanii „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach" (obchodzony w dniu 18 listopada) organizowanej przez Narodowy Instytut Leków oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach została przeprowadzona lekcja biologii mająca na celu promowanie wśród uczniów wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Podczas zajęć zwrócono uwagę na narastające zjawisko antybiotykoodporności i zagrożenie dla zdrowia. Przekazano także podstawowe zasady dotyczące antybiotykoterapii oraz skutecznych metod przeciwdziałania zakażeniom. Uczniowie obejrzeli filmik edukacyjny, pt. „Bakterie i wirusy”, wysłuchali prelekcji nauczyciela z wykorzystaniem kolorowych tablic edukacyjnych przekazanych naszej szkole przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz wykonali karty prac