Zmień
Kontrast

„Drzewa w parku”

 
19 października w klasie II edukacji wczesnoszkolnej zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne, których tematem były „Drzewa w parku”. Wcześniej uczniowie mieli za zadanie obserwować kolorowy rabczański park zdrojowy. Na lekcji natomiast odbyli wirtualny spacer dzięki wykorzystaniu na zajęciach okularów VR będących pomocą dydaktyczną zakupioną w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Młodzi przyrodnicy poznali różne gatunki drzew rosnących w parkach, uczyli się je rozpoznawać po liściach, owocach oraz korze pnia. Zajęcia zamieniły się w fascynującą trójwymiarową podróż, z której uczniowie niechętnie chcieli wracać do rzeczywistości…