Zmień
Kontrast

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://zsurabka.pl/ strony internetowej Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce                                    

Słowackiego 10
34-700 Rabka Zdrój       
tel./fax (18) 26 76 444, 26 76 368                                                   
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: data publikacji 2019-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły Krystianem Mordarskim, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (18)2676444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce:

 • przy ul. Słowackiego 10 
 • przy ul. Prof. J. Rudnika 3b

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Słowackiego 10:

 1. Wejście do budynku szkoły schodami. Drzwi zabezpieczone zamkiem na kod cyfrowy i wideodomofonem z wypukłym przyciskiem do komunikacji głosowej z sekretariatem szkoły. Poniżej schodów, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi do drugich drzwi i korytarza łączącego szkołę z rehabilitacją.

 2. Przestrzenie komunikacyjne budynku (parter i 3 piętra) połączone są schodami oraz windą.

 3. W budynku istnieją rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, które umożliwiają dostęp do szkoły i poruszanie się w niej - podjazd zewnętrzny, winda, szerokie drzwi, przewiązka (łącząca szkołę z budynkiem „Olszówka”).

 4. Przy wejściu znajduje się informacja  o prawie wstępu do budynku szkoły osobie korzystającej z psa asystującego.

 5. W korytarzu przy wejściu jest wizualna tablica informacyjna dotycząca rozkładu pomieszczeń w budynku (wg pięter).

 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób pracujących w szkole z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Prof.J.Rudnika3b:

 1. Wejście do budynku szkoły schodami. Drzwi zabezpieczone zamkiem i wideodomofonem z wypukłym przyciskiem do komunikacji głosowej z sekretariatem szkoły.

 2. Przestrzenie komunikacyjne budynku (parter i przyziemie) połączone są schodami.

 3. W budynku istnieją rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, które umożliwiają dostęp do szkoły i poruszanie się w niej - podjazd zewnętrzny, szerokie drzwi. Schody w budynku szkolnym są oznakowanie taśmami ostrzegawczymi dla osób niedowidzących.

 4. Przy wejściu znajduje się informacja  o prawie wstępu do budynku szkoły osobie korzystające z psa asystującego.

 5. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 6. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób pracujących w szkole z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewnienie komunikacji z Zespołem Szkół Uzdrowiskowych w Rabce - pracownik sekretariatu schodzi do petenta (po zawiadomieniu telefonicznym - przez osobę wspierającą, lub bezpośrednio przez osobę potrzebującą pomocy - przez domofon o konieczności obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową) przy wejściu do budynku.