Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce http://zsurabka.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce 
ul. Słowackiego 10, 34-700 Rabka Zdrój
tel./fax (18) 26 76 444, 26 76 368
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: data publikacji 2019-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Ułatwienia na stronie

Według wewnętrznej analizy zgodności z WCAG dokonanej 2024-02-08 strona posiada tryb dostępności, który zwiększa kontrast i rozmiar czcionek, dzięki czemu znacząco zwiększona jest jej dostępność.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły Krystianem Mordarskim, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (18)2676444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna budynku:

Siedziba Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce przy ul. Słowackiego 10  spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Wejście do budynku szkoły schodami. Drzwi zabezpieczone zamkiem na kod cyfrowy i wideodomofonem z wypukłym przyciskiem do komunikacji głosowej z sekretariatem szkoły. Poniżej schodów, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi do drugich drzwi i korytarza łączącego szkołę z rehabilitacją.
  • Przestrzenie komunikacyjne budynku (parter i 3 piętra) połączone są schodami oraz windą.
  • W budynku istnieją rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, które umożliwiają dostęp do szkoły i poruszanie się w niej - podjazd zewnętrzny, winda, szerokie drzwi, przewiązka (łącząca szkołę z budynkiem „Olszówka”).
  • Przy wejściu znajduje się informacja  o prawie wstępu do budynku szkoły osobie korzystającej z psa asystującego.
  • W korytarzu przy wejściu jest wizualna tablica informacyjna dotycząca rozkładu pomieszczeń w budynku (wg pięter).
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
  • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób pracujących w szkole z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  • Zapewnienie komunikacji z Zespołem Szkół Uzdrowiskowych w Rabce - pracownik sekretariatu schodzi do petenta (po zawiadomieniu telefonicznym - przez osobę wspierającą, lub bezpośrednio przez osobę potrzebującą pomocy - przez domofon o konieczności obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową) przy wejściu do budynku.

W kilku słowach

o naszej placówce

Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zdrój to placówka, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo i rozwój uczniów. Zapewnia wsparcie podczas procesu leczenia oraz kontynuację nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i odpowiednim warunkom pracy, umożliwia efektywną organizację zajęć. 

Nasza szkoła to miejsce integracji i promocji wartości patriotycznych.

Stawiamy na zdrowy styl życia, dbając o dobre nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną. Wszystko to składa się na unikalną atmosferę i pozytywne otoczenie, które sprzyjają rozwojowi uczniów.

Czytaj więcej

Informacje kontaktowe:

load