Zmień
Kontrast

Aktualności

Uczniowie Zespołu Szkół Uzdrowiskowych świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Zespół Szkół Uzdrowiskowych wziął udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada 33 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci  i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale  i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyła się także nasza szkoła, która zorganizowała w ramach tego dnia różne formy aktywności dla uczniów szkoły podstawowej i liceum oparte o zaproponowane przez UNICEF propozycje. Chcąc podkreślić znaczenie tego wyjątkowego dnia uczniowie otrzymali niebieskie emblematy symbolizujące solidarność z dziećmi na całym świecie. Podczas wspólnego spotkania uczniowie obejrzeli prezentację , która była inspiracją do rozmowy na temat najważniejszych dla nich praw. W dalszej części zajęć pogłębiali wiedzę wypełniając karty pracy „Poznaj swoje prawa”. Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swoich wiadomości grając w „Memory – Konwencja o Prawach Dziecka”, rozwiązując quizy. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały prace plastyczne, z których wykonano tematyczną gazetkę.

Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywność i wspólne świętowanie.

Galeria dostępna - tutaj.