Zmień
Kontrast

Aktualności

Prelekcja i wystawa historyczna ucznia II LO

Uczeń klasy II liceum Szymon, którego pasją jest historia przeprowadził dla swoich kolegów z klasy maturalnej wykład nt.: „Wybranych akcji militarnych frontu wschodniego”. Swoje wiadomości przekazał w sposób profesjonalny,  wywołując ogromne zainteresowanie wśród  swoich kolegów i nauczycieli uczestniczących w tym wydarzeniu. Omówił kilka bardzo ważnych operacji wojskowych frontu wschodniego: bitwę pod Stalingradem („Uran”, „Pierścień”), bitwę pod Prochorowką-największą bitwę pancerną II wojny światowej, akcje bojowe podczas Powstania Warszawskiego przez walki na Pomorzu, aż po bitwę o Berlin. 

W swojej prelekcji wykorzystał samodzielnie przygotowaną prezentację multimedialną.

Aby umożliwić uczniom szczegółową analizę wykładu przygotował także gazetkę z własnoręcznie wykonanymi mapami poszczególnych operacji wojennych. Gazetka jest dostępna w holu szkoły.

Szymon opowiedział także o swojej grupie na FB (Historia z mapą), na której systematycznie publikuje mapy dotyczące historii II wojny światowej.