Zmień
Kontrast

Aktualności

Humanity above all

9.03.2023r. gościliśmy grupy młodzieży z Polski, Węgier, Litwy i Północnej Macedonii biorącej udział w projekcie „Humanity above all" w ramach programu Erasmus Plus.

Organizatorem projektu jest Centrum Współpracy Europejskiej „Młodzi Europejczycy".

Celem działań jest budowanie postawy tolerancyjnej, otwartości, szacunku dla innych kultur. Projekt ma na celu ukształtować w młodych odbiorcach postawy zrozumienia, tolerancji, szacunku dla innych kultur i narodowości, ma pokazać, że różnorodność czy odmienność to atut, a nie przeszkoda. Projekt służy propagowaniu podstawowych wartości europejskich, pokazuje, że trzeba o nie dbać, reagować na wszelkie zjawiska związane z nietolerancją, rasizmem i ksenofobią.

Projekt pozwoli uczestnikom poszerzyć horyzonty, uzyskać szersze spojrzenie na poruszane kwestie, skłoni do aktywnej postawy w celu obrony wartości, o których będziemy rozmawiać podczas projektu. W ramach w/w projektu młodzież zaprezentowała krótki spektakl teatralny, który powstał na podstawie zbioru poezji afrykańskich poetów piszących o dyskryminacji i nierównym traktowaniu ze względu na pochodzenie. Następnie zaprezentowali tańce swoich krajów i zaprosili uczniów naszej szkoły do wspólnej zabawy.

Wspólny śmiech, spontaniczność, ekspresja i zaangażowanie zintegrowały wszystkich. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, który w ramach niespodzianki przygotowali goście – za co bardzo DZIĘKUJEMY.

Galeria dostępna tutaj